ana sayfa > Dernek Faaliyetleri, Haberler > İSKAYAD’ın Isınma Sorunu ile İlgili Toplantısı

İSKAYAD’ın Isınma Sorunu ile İlgili Toplantısı

Cuma, 21 Ara 2012 iskayad yorum ekle

İSKAYAD Olarak Emlak yönetim site müdürleri, Daf enerji teknik personeli ve site teknik personelleriyle ısınma problemlerinin ağırlıklı konuşulduğu bir toplantı düzenledik. (17/12/2012)

Daha önce kendilerine 8 maddelik bir çözüm önerisi sunmuştuk.

ÇÖZÜM (1)-Binalarımızda sıcak su dağıtım boruları yanlış yerden verilmiş. Bina koridorlarından izolasyonu yapılarak katlara dağıtım verilmesi gereken boru hattı mutfaktan verilerek bu boruyla dairelerin ısınmaları sağlanmış ve bu nedenle çoğu bina sakini bu borudan elde edilen ısıyla dairesini ısıtmakta ve petekleri açma ihtiyacı duymamakta. Bu yanlış hat en soğuk kış aylarında bile daire içi sıcaklığın en alt sınırı olan 15°c altına düşmemesine sebep oluyor. Hatta pek çok dairede hiç petek açılmadan 20°c üzerinde oda sıcaklığı elde edildi. Bu da haksızlıkları beraberinde getirdi. Site sakinlerine maniplasyon yaptınız suçlaması getirildi.
Bu hattın koridora alınması şu aşamada maliyetli bir iş olduğundan kimse buna yanaşmayacaktır.Bu sebeple bizim mutfaktaki borudan en az ısıyı elde etmek için çözüm arayışına girmemiz gerekmekte.(Bknz:Çözüm2)
ÇZÜM (2)- İlk yıl gereksiz yere kaskad sistem kombiler 80-90°c gibi anormal yüksek ısıda çalıştırıldı.Sonraları biraz düşürülse de olması gereken seviyeye düşürülmedi.
Kombi ısıları dış hava şartlarına bağlı olarak 50-55°c aralığında yakılmalı. Zira kaskad kombiler yoğuşma yapabilmesi için ortalama 54°c civarı çalışmalı. Binamızın dış cephe izolasyonu bu ısıda yakmak için yeterlidir .Yoğuşma için en uygun sıcaklık seviyesi budur. Sıcaklık yükseldikçe yoğuşma en aza iner. Yoğuşmalı kombi yoğuşmayı tam yaparsa %30 lara varan oranda tasarruf yapar. Kombiye yoğuşma yaptırmazsak bu tasarruftan faydalanmamış oluruz. Yüksek yakılan her bir c %6 ya varan oranda yakıtı arttırır. Yakıt katlanarak artar.İlk maddede belirtmiş olduğumuz mutfaktan geçen hat yüksek yanan kombiler sayesinde petekleri devre dışı bırakmakta ve bina sakini petekler yerine kolondan ısınmakta. Çoğu daire sahibi termostatik vanasını 3 konumunda tutsa bile petekler devreye hiçbir zaman girmiyor çünkü oda sıcaklığı 20°c altına düşmüyor.
Kombileri düşük ısıda yakarak hem yoğuşmanın tasarrufundan faydalanmış oluruz hemde kolon yerine peteklerden ısınarak paylaşımda adaleti sağlamış oluruz
ÇÖZÜM (3)-Kazan dairesindeki otomasyonlar ve 3 yollu vanalar devreye alınamadı. Yanlış montaj ve bilgisiz kişilerin işçiliği ile kaskad sistemde olmaz sa olmaz olan otomasyon devre dışı kaldı.
Otomasyon sistemi çalışmayan binalar kontrolden geçirilmeli ve 3 yollu vanaların bağlantıları kontol edilmeli. Özellikle tasarruf olsun diye konulan güneş panelleri otomasyon devrede olmayınca yakıtı arttırmakta. Çünkü kombinin ısıttığı suyun kolektöre gidince soğuduğunu algılayamadığı için suyu ısıtmak için konulan kollektörler suyu soğutarak çok ciddi yakıt israfı yapıyor. Otomasyon devrede olsa suyun güneş kollektöründe soğuduğunu anlayan sistem vanayı kapatarak devre dışı bırakacak ve kombinin ısısı boşa gitmeyecek.
Üç yollu vana ters bağlanmışsa pompa suyu tesisata basmaya çalışırken vana ucu kapalı olduğu için bu görevini yapamayacak ve yakıt israfına sebep olacak.
Otomasyon panellerinin sensörleri iyi monte edilmemiş.Bazı binalarda sensörler boşta bazılarında koli bantı ile boru dışına yapıştırılmaya çalışılmış. Bu da sensörlerin ısıyı düzgün okumasına engel oluyor ve kombi gereksiz yere yanıyor.
ÇÖZÜM (4)- Sirkülasyon pompaları yetersiz. Normalde üst katların dış hava sıcaklığı alt katlardan düşük olur. Bu yüzden bizim binalarımızda kombiler çatıya konuldu ve üstten aşağı basarak suyun üst katlarda daha sıcak dolaşması hedeflenerek dış hava sıcaklık farkını giderilmesi amaçlandı.Ama alt katlar ile üst katların kalorifer suyu arasındaki fark çok fazla. Bu da pompaların yetersiz olduğunu gösteriyor.
Pompaların bağlantıları kontrol edilmeli düzgün bağlanmışsa ısı farklarının en aza indirilmesi için ilave pompalar konulmalı. Üst katlarla alt katlar arasındaki sıcaklık farkı ne kadar az olursa kombilerde o kadar sağlıklı çalışır. Suyun dolaşma prensibi kolay yol neresi ise oradan geri dönüş yapar. Pompa yetersiz olunca devir daim hızı düşüyor ve kalorifer suyu kombiye en yakın dairelerden geri dönüş yapıyor. Alt katlar da ısı haliyle az oluyor. Bu da kombilerin dengesiz çalışmasına yol açıyor. Alt kat ısınamadı diye kombi ısısı yükseltilmeye çalışılıyor.
ÇÖZÜM (5)- Tesisat çok kirli.
Tesisat montajı yapılırken çapaklar ,tozlar pislikler tesisat içinde kalıyor. Yıkama yapılmadığı için bu pislikler filtreleri tıkıyor ve devirdaim hızını düşürüyor. Kalarimetre içindeki algılama sensörlerinin ısıyı algılamasına engel oluyor ve sağlıklı okuma yapılamıyor. Filtreler açılıp pislikler çıkarılmalı. Bütün dairelerin termostatik vanayı maksimum konuma getirilerek ve tüm vanaların açık tutulması sağlanarak mevcut su tesisattan boşaltılıp yerine temiz su verilmeli. Bu yıkama işlemi her yıl yapılmalı.
ÇÖZÜM (6)- Boyler sıcaklığı yüksek tutuluyor.
Boyler sıcaklığı 40-45°c civarı tutulmalı. Bu sıcaklık yeterli bir sıcaklıktır. Yüksek ısıda zaten banyo yapılamaz ve herkes ısıyı doğuk suyu açarak düşürüyor. Buda suyu gereksiz yere ısıtmak anlamına geliyor. Ayrıca sıcak su saatinin yanındaki 2-3 mt lik temiz sıcak su hatları izole edilmemiş. Bu ortam boşluk olduğu için hava akımının en yoğun olduğu yer. İzolasyonsuz bu borular anında içindeki suyu soğutuyor. Bu izolasyon yapılmalı. Maliyetli bir izolasyon değil . Bir daire için 2-3 tl tutmayacak bir rakam.

ÇÖZÜM (7)- Bina koridorlarında termostatik vana yok.
Bina koridorlarındaki radyatörlerin üstteki vanası termostatik vana ile alttakiler ise ilgisiz kişiler müdehale etmesin diye dönüş vanası ile değiştirilmeli. Ortlama 20-25 TL kat başına maliyet çıkar. Bina olarak 200-250 TL arası bir gider yapılarak bu radyatörlerin de gereksiz yakılması önlenmiş olur.Tamamen kapatmak yakıtı arttırır.Termostatik vana sayesinde gerektiği kadar yanması sağlanmış olacaktır.
ÇÖZÜM (8)- Kombi gaz basıncı yüksek.
Yüklenici firma kombi yanarken sıkıntı çıkmasın diye 21mbar olması gereken gaz basıncını 39mbar”a ayarlatmış. Gazın basıncı yetmeyeceğini düşünmüş olsalar birkaç mbar yükseltmeleri normal olabilir ama 39 mbar da kombi için çok yüksek bir basınç.25-30mbar seviyelerine çekilebilir. Yüksek basınç fazla yakıt demek.

********************************************************************************​*

Ağırlıklı soru cevap şeklinde geçen toplantımız yüksek ve dengesiz gelen doğalgaz faturalarının indirilebilmesi için yapılabilecek fiziki müdehaleler üzerinde konuşuldu.

Emlak yönetimin verdiği cevaplar
1- Tesisat hatasına yapılacak pek bir şey yok .Ancak bu yanlışlığı Toki de farketti ve bundan sonraki projelerde dağıtım kolonları bina holünde yapılacak.
2- Kombilerin yüksek ısıda çalıştırılmasına net cevap alamadık. Sadece geçen seneki kadar anormal yüksek olmadığını belirttiler.
3- Otomasyon sıkıntısının giderildiği ve artık bu problemin olduğu blok kalmadığını söylediler.
4- Sirkilasyon pompalarının yetersiz olabileceği ve takviye yapılabileceğini belittiler.
5- Tesisat kirliliğine karşı yıkama yaptıklarını söylediler.
6- Boyler sıcaklığının yüksek tutmanın yakıtı arttırmadığını, düşük tutulursa ısıtılmış suyun çok kullanılacağını ve yakıtın artacağını söylediler. (Olayı kavrayamamışlar, yanlış uygulama )
7- Koridorlara termostaik vana takılması gündeme gelmedi.
8- Kombi basıncının yüksek olmasının sebebinin bazı kombilerin hemen arızaya geçtiğini bu yüzden gaz basıncını yükselterek çözüm bulduklarını söylediler. (Yanlış bir yöntem)

-Bunların yanında yönetimde özellikle maniplasyon üzerinde duruyor. Pek çok daire sahibinin kasti olarak maniplasyon yaptığı (Kablo sökmek,peteği yerinden sökmek, tüm vanaları kapatmak vb)

-Emsal değer belirlemenin kriteri her ay farklı olacağını,bunun için ölçüm yaptıklarını tüm vanaların 2 kademesinde tutulduğu ve banyodaki vananın minumunda tutulduğu bir dairede 1 günlük kullanımı ölçtüklerini ve ona göre aylık değeri çıkardıklarını söylediler. Bu ayki değerin 30 kw olduğunu gelecek ay yapılan ölçümde bunun yükselebileceğini (Ölçümün sıhhati tartışılır). Ayrıca Daf enerji bundan sonra günlük okumaya geçmeyi planladıklarını ve dairesinde 2-3 gün hiç yakıt sarfiyatı olmayan kişilere SMS ile uyarı göndereceklerini,

-Banyo peteğinin daire içi sirkilasyonunu sağlaması için az da olsa açık olması gerektiğini,

-Sayaç okuma hatalarının da olduğunu (iski-igdaş) belirttiler.

İSKAYAD olarak kendilerinden sağlıklı bilgilendirme yapılmasını ve kulaktan dolma bilgilerle kargaşanın artmaması gerekliliğini söyledik. Daf enerji olarak kendilerinin bir tanıtım filmi hazırladıklarını ve karasal yayın üzerinden sürekli bu filmin gösterilip daire sakinlerinin kullanım hatalarını yapmamalarını anlatacaklarını söylediler. Kendilerine tüm Kayaşehirdeki dairelerin aylık gaz faturalarını grafik halinde takip etmeleri önerisini getirdik. Bu sayade tüm blokların harcamış olduğu gaz oranını takip edebileceklerini ve mukayese ederek anormal bir harcama yapılan bina varsa göze batacağını ve zamanında müdahale ile sorunun çözüleceğini belirttik. Olumlu karşıladılar

Bunun yanında çevre duvarları çalışmasında %65 lik oran yakalamak istediklerini bunun sebebinin de tahsilatta sıkıntı yaşayıp firmalara karşı zor durumda kalmak istemediklerinden kaynaklandığını belirttiler.

Ocak ayı içinde 2 tane aile hekimi ataması yapılacağı bilgisini verdiler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Categories: Dernek Faaliyetleri, Haberler Tags:
 1. macit
  Cuma, 21 Ara 2012 zamanında 12:59 | #1

  bu bilgileri ve çözümlerinizi buraya yazmışsınız güzel.
  ama bunları hesaplarken -1 0 1 ve 2 katta oturan insanları hesaba katmadınız galiba geçen sene yüksek yanıyor dediniz kombilerin ayarı düşürüldü ve bu katlarda oturan bizler bırakın ısnmayı duş yapacak ısıda sıcak su elde edemedik.bu tür hesaplamaları tüm bina baz alınarak hesaplanması gerekir.ayrıca tesisatların mutfak içinden geçmesi mutfağa petek konmaması hatasını telafi ediyor.peteğini açmayan veya kapatan daire sahiplerine uygulanan cezai müeyyideyi yerinde bir uygulama olduğu kanaatindeyim.neden çünkü karı koca çalışan kişiler evimde kimse bulunmuyor diye petekleri kapatıyor.bir üst kat veya alt katta oturan daire sahibi ısınmak için daha fazla enerji kullanıyor ve faturası kabarık geliyor.çoğu bölgelerde kilit sistemi uygulanıyor ve daire sahipleri 2 konumundan aşağı petek ayarlarını düşüremiyor.bu uygulama tüm bölgelerde uygulanmaya başlanırsa kimse kimsenin cezasını çekmemiş olur.böylece cezai müeyyideyede gerek kalmaz. bu tamamen benim kişisel düşüncemdir.saygılar sunarım…

 2. BTURGAY
  Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 14:42 | #2

  Değerli site sakinleri yukardaki çalışmadan dolayı İSKİYAD yöneticilerini kutlarım. ama şu da bir gerçekki bu konuda çok sayıda duyarlı vatandaşın olmasına karşın bizler sorunları yönetime bildirmemize rağmen hiç bir şekilde ilginilmediği gibi anlamsız cevaplar verilip üsteleyincede hakarete varan kelimeler sarf edildi.Değerli site sakinleri evimize gelen DAF enerjinin yolladığı yakıt(ısınmma-su-sıcaksu ısıtma)bedelini yıllık kontrol ederseniz ortak paydaya atılan değer % olarak her ay değişik ve sıcak suyu ısıtma birim miktarı çok abartılı bir şekilde hesaplanmakta .sonuç olarak ortak paydaya sabit olarak belirlenmesi ve %30 un altına düşmemek kaydıyla hesaplanması en doğru hesaplama olacağı kanaatindeyim.

 3. giresunlu
  Cuma, 28 Ara 2012 zamanında 01:20 | #3

  @macit
  Macit bey alt katlarda oturanların sıkıntısı yazıda olduğu gibi toplantıda da dile getirildi. Çözüm olarak tesisata sirkilasyon pompası takvisi gerekliliği dile getirildi. Hali hazırda mevcut pompalar görüldüğü üzere yetersiz. Üst kat ile alt katlar arasında anormal farklar var. Bu kadar fark pompanın yetersizliğini ortaya koyuyor.

 4. niyazinuhoglu
  Salı, 12 Mar 2013 zamanında 14:32 | #4

  DAF firmasının emsal uygulaması çevre bakanlığınca
  Ve enerji bakanlığınca yasal olmadığı tespit edilmiş olup
  gerekli evrak ektedir.
  Müracaat Muhlis Karaca
  Tel:0506 745 77 73

 5. muhlis karaca
  Çarşamba, 13 Mar 2013 zamanında 16:35 | #5

  Değerli dernek üyeleri ve kayaşehir sakinleri merkezi ısınma ile ilğili bölgemizde faturaların düzenleyicisi ve sorumlusu olan DAF enerjinin bu bölgede yapmış olduğu düzenlemelerin ilğili yönetmeliğe uymadığı ve yaptıkları emsal uygulamalrın yersiz ve yönetmeliğe aykırı olduğuna dair yazışmalarım sonucunda ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN tarafıma gelen yazıdan örnek almak isteyen ve bu faturalandırmalardan mağdur olan kayaşehir sakınleri 0506 745 77 73 nolu tel isterlerse gerekli bilğileri alabilirler.

 6. muhlis karaca
  Çarşamba, 13 Mar 2013 zamanında 16:41 | #6

  niyazinuhoglu :DAF firmasının emsal uygulaması çevre bakanlığıncaVe enerji bakanlığınca yasal olmadığı tespit edilmiş olupgerekli evrak ektedir.Müracaat Muhlis KaracaTel:0506 745 77 73

  niyazinuhoglu :DAF firmasının emsal uygulaması çevre bakanlığıncaVe enerji bakanlığınca yasal olmadığı tespit edilmiş olupgerekli evrak ektedir.Müracaat Muhlis KaracaTel:0506 745 77 73

 7. muhlis karaca
  Perşembe, 14 Mar 2013 zamanında 22:05 | #7

  Daf enerjinin kayaşehirde uyguladığı faturalama sisteminin çevre ve şehircilik bakanlığı merkezi ısınma ile ilğili yönetmeliğe aykırı olduğuna dair bakanlık yazısı elimde mevcut olup faturalarla ilgili kıyaslama (emsal uygulama) gibi uygulamalardan mağdur olanların 05067457773 nolu tel irtibata geçmeleri rica olunur.

 1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.